Zondag 6 augustus 2017, 10.00

ds. G.v.Meijeren, Utrecht

Lied 217 1,2,4,5 (nieuwe) Liedboek 2013
Psalm 100:1,2,3,4
Gezang 481:1,2 (Liedboek voor de kerken)
1e Schriftlezing – II Koningen 6:8-23
– Gezang 285:1,2
2e Schriftlezing – Mattheüs 5:38-45
Gezang 285:3,4
Preek over II Koningen 6:8-23
Psalm 116:1,2,3,4 Nieuwe Berijming
Psalm 150:1,3

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 6 augustus 2017, 10.00