Zondag 27 augustus 2017, 18.30

ds.G.J.Codee, Maarssen

Psalm 118: 7 en 14
Psalm 62: 1 en 4 NB
Lied 360 Weerklank, 1,2, 4 en 5
Schriftlezing:
Handelingen 3: 1-21
Psalm 65: 1 en 2
Lied 434 OTH Jezus open mijn oren, 1, 2, en 3
Psalm 100: 1, 2 en 3

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 27 augustus 2017, 18.30