Een zegenrijke combi: zacht-moedig

ds. P.J.Visser

Tekst: Gal. 5:22 (zachtmoedigheid)
Lezingen: Ps. 18:36, Mat. 11:28-30 Mat. 5:5 Ps. 37:8-11

Gz. 443:1,3 (LB)
Ps. 92:3,8 (NB)
Ps. 34:1
Ps. 18:9,10
Ps. 37:2, 6a +9b (eerste 2 regels van vers 6 én laatste 4 regels van vers 9)
Gz. 70:1,2 (ZG)

Thema: Een zegenrijke combi: zacht-moedig

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 7 mei 2017, 18.30