Woorden van geluk om op te knagen & in het open veld

ds. J.H.Visser en ds P.J.Visser

Lied 213 Zingende Gezegend (melodie Ps 84) ‘Dit huis een herberg onderweg’
Stil gebed
Zingen: Gezang 1:1,2,4 LB
Zingen Ps 1 LB
Lezing Psalm 1 en Joh. 15:9-17
Zingen Ps 119:1,24
Preek ‘Woorden van geluk om op te knagen’ (ds. Johan Visser)
Zingen Ps. 67:1 (WK)
Preek ‘in het open veld’ (ds. Paul Visser)
Zingen Ps. 67:2,3 (WK)
Zingen Gz. 456:1,2 (LB)
Zingen Gz. 456:3 (LB)

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 24 september 2017, 10.00