Welkom in de strijd

prop. H.N.Visser, Amsterdam

Psalm 138:4
Psalm 30: 1 (Nieuwe berijming)
Liedboek voor de Kerken Gezang 299: 1, 2, 3 (Voor alle heil’gen in de heerlijkheid)
Schriftlezing: Efeze 6:10-20
Liedboek voor de Kerken gezang 401: 1, 4 (Een vaste burcht is onze God)
Psalm 89: 7, 8
Op Toonhoogte 2005: 151: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Thema: Welkom in de strijd

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 16 juli 2017, 18.30