Wat doet u hier?

ds. P.v.Duijvenboden, Apeldoorn

Ps 138:4
Gez. 11:1, 4 en 5 (LvdK) (Elia was tot de dood beducht)
Ps 25:7
Gez. 12:1, 2, 3 en 4 (LvdK) (Niet in ’t geweldige geluid)
Ps 77:7
Gez. 432:1, 2 en 3 (LvdK)

Schriftlezing 1 Kon 19:9 – 18
Thema: Wat doet u hier?

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 9 juli 2017, 10.00