Thema: De rivier van God is vol water

ds. M. van Duijn, Utrecht

Psalm 62 vers 1 en 4
Psalm 65 vers 1 en 2 Nieuw Berijmd
Psalm 150 vers 2 en 3
Bijbellezing: Jesaja 63, 7-14
Gezang 305 vers 1
Bijbellezing 2: Marcus 6, 45-52.
Gezang 326 vers 1 en 5
Psalm 89 vers 5 en 6
ELB 140 vers 1, 2 en 3

Thema: De rivier van God is vol water

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 23 juli 2017, 18.30