Opgewekt leven

ds. P.J.Visser

Gz. 215:1,2,3 (LB)
Gz. 218:1,2,5,8 (LB)
Aansporing vanuit Kol. 3:1-4
Solo Debora de Borst: Mein gläubiges Herze (J.S. Bach)
Schriftlezing Luk. 24:1-12 en 2 Tim. 1:1-10
Psalm 21:1,3,7 (Weerklank)
Psalm 118:14
Solo Debora de Borst: I know that my redeemer liveth (uit “The Messiah” van G.F. Händel)
Getuigenissen
Solo Debora de Borst: Were you there when they crucified my Lord? (Negro-spritual)
Psalm 134:3
Gz. 341:2,3 (LB)

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 16 april 2017 (Pasen), 10.00