Ongedacht

ds. P.J.Visser

Tekst: Luk. 23:26
Gz. 445:2 (LB)
Ps. 117
Ps. 116:7,9
Ps. 111:2,3
Gz. 451:2,3 (LB)
Ps. 40:7(NB)
Bij viering HA: Gz. 446:1,2,4 (bij viering)
Lied 170 (Ev. Liedbundel)

Thema: Ongedacht

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 2 april 2017, 10.00