’Waar zijn die negen anderen gebleven?'

ds. J.H. Visser

Lied 328 Evangelische Liedbundel ‘Breng dank aan de Eeuwige’
Ps 63:1
Ps 63:2,3
Schriftlezing: Lukas 17:11-19
Gezang 408:1,2,3,6 LvdK
Ps 136:1,4,23,25
Gezang 393 ‘De dag door uwe gunst ontvangen’

Thema: ’Waar zijn die negen anderen gebleven?’

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 17 september 2017, 18.30