De mooiste manier van leven: in geloof en trouw

ds. P.J.Visser

Tekst: Gal. 5:22
Judas: 20,21; 2 Petr. 1:1-4; Hebr. 11:5-8, 11-12; Klaagl. 3:21-23; 1 Sam. 20:12-17

Opwekking 311:1,3
Ps. 100:1,2,4
Ps. 27:7
Ps. 119:3, 38, 42 (NB)
Ps. 146:3,4
Gz. 291:1,2 (LB)

Thema: De mooiste manier van leven: in geloof en trouw

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 7 mei 2017, 10.00