Mattheüs 8: 23-27 en Mattheüs 26:31-46

ds. J. de Koning, Alphen aan de Rijn

Gezang 250: 1, 2, 3, 4 (Liedboek voor de kerken 1973)
Psalm 93: 1, 2, 3, 4
Psalm 62: 1, 4 en 5
Schriftlezing: Mattheüs 8: 23-27 en Mattheüs 26:31-46
Gezang 34: 1, 5, 6 en 9 (Herv. Bundel ‘38)
Gezang 174: 1, 2 en 3 (Herv. Bundel ‘38)
Psalm 42: 5

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 9 april 2017, 18.30