Markus 7:1-23

ds. M.P.D.Barth, Barneveld

Bijbellezing: Markus 7:1-23
Ps 100:1 en 3
Ps 65:1 en 2
Ps 48:6
Gz 173:1 t/m 5 (LvK)
Ps 51:1 en 5 (NB)
Gz 297:1 en 2 (LvK)

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 12 maart 2017, 18.30