Leven vanuit de toekomst

ds. D.J.Thijs, Amsterdam

LvK Gezang 479: 1,4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Psalm 122 (NHB) ‘Ik ben verblijd, wanneer men mij’
Psalm 19: 1, 4 (NHB) ‘Het ruime hemelrond’
1e Schriftlezing: Jesaja 40:12-25
2e Schriftlezing: Mattheüs 13: 24-30 en 36-43
Psalm 117 (NHB) ‘Loof, loof de Heer, gij heidendom’
Gezang 115 (NHB): 1,3,4 ‘Laat komen, God, uw rijk’
ELB 170 ‘ Groot is uw trouw, o Heer’

Thema: Leven vanuit de toekomst

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 16 juli 2017, 10.00