Leer ons bidden!

prop. H.N.Visser, Amsterdam

Psalm 31: 1
Psalm 30: 1, 2, 3
Psalm 3: 2
Schriftlezing Lucas 11:1-13
Gezang 50: 1, 9 Liedboek voor de kerken
Psalm 4: 1, 2, 3 (Nieuwe berijming)
Op Toonhoogte 125: 1, 2

Thema: Leer ons bidden!

Zondag 26 februari 2017, 18.30