Koning Twijgje

Zondag 10 December 2017, 10:00 ochtend dienst.
Voorganger: ds. J.H.Visser
Lezingen: Jesaja 11:1-10 en Markus 4:30-32
Thema: ‘Koning Twijgje’

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Lied 1005:1,2 LB ‘Zoekend naar licht’
Lied 1005:4,5 LB ‘Zoekend naar licht’
Ps 86:6
Ps 72:1,2,4
Lied 591:1,3 WK ‘Weet je wet de Heer nu van ons verwacht’
Gezang 132:1,2,3 LvdK
Lied 109:1,5,7 WK ‘Hoe zal ik U ontvangen?’