Koning JEZUS op de troon

Prof. dr.J.Hoek, Veenendaal

Tekst: Psalm 110
Thema: Koning JEZUS op de troon
1. als wettig Koning
2. als bewogen Koning
3. als eeuwig Koning

Psalm 110: 1, 2
Psalm 108:1, 2
Gezang 231: 1, 3 (Liedboek 1973)
Lezen: Psalm 110; Openbaring 5: 11-14 (HSV)
Psalm 68: 9, 16, 17
Psalm 47: 2, 3 (Liedboek 1973)
Gezang 229: 1, 3, 5 (Liedboek 1973)

Thema: Koning JEZUS op de troon

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

28 mei 2017, 18.30