Het kleinste geloof doet wonderen

ds. P.J.Visser

Tekst: Luk. 17:5,6

Lied 299:1,3 (Ev. Lb)
Ps. 123:1 (WK)
Gz. 444:1 (LB)
Ps. 146:3,4
Gz.291:1 (LB)
Bij de gebeden: Ps. 141:2 Geb. des H: 3 + 9,10

Thema: Het kleinste geloof doet wonderen

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Woensdag biddag 8 maart 2017, 19.30