Jaloezie, concurrentie en God

ds. J.H.Visser

Ps 92:1,6,7 LvdK
Gez 323:1,4 LvdK ‘God is tegenwoordig’
Lied 605 WK ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
Schriftlezing 1: Genesis 29:31 – 30:13
Ps 113:1,3
Schriftlezing 2: Genesis 30:14-24
Ps 113:4,5
Gezang B:1,4,5,6 OB (Lofzang van Maria)
Lied 71 WK alle coupletten ‘In Christus brengt God ons terecht’

Thema: ‘Jaloezie, concurrentie en God’

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 12 november 2017, 10.00