In de hand van de Pottenbakker

ds. J.H.Visser, Antwerpen

Psalm 121: 1,4
Psalm 92:1,7
Gezang 78:1,2,4 LBK ‘Laat me in U blijven groeien bloeien’
Schriftlezing 1: Jeremia 18:1-12
Psalm 65:1,3
Schriftlezing 2: Filippenzen 2:12-18
Lied 479 ELB ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’
Preek: ‘in de hand van de Pottenbakker’
Psalm 100:1,2,4
Gezang 95 LBK ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’

Thema: ‘in de hand van de Pottenbakker’

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 14 mei 2017, 10.00