Ik geloof in … God!

ds. J.H.Visser

Gezang 444:1,2 (LvdK) Grote God wij loven U

Ps 100:1,2,4

Schriftlezingen: Exodus 3:13-15 & Hebreeën 11:1-6

Ps 145:1

Opw 717 ‘Stil, wees stil mijn ziel’

Gezang 431:1,6 (LvdK) Lof zij de Heer ons hoogste goed

Thema: Ik geloof in … God!

Zondag 15 oktober 2017, 18.30