Ik geloof in de Voorziener

ds. J.H.Visser

Ps 90:1,5,9
Gez 480:1,5 LvdK
Lezingen:
Genesis 22:1-14, Mattheüs 6:31-34
Ps 93:1,4
Gez 447:1,2,4,6 LvdK
Opw 717 ’Stil, wees stil mijn ziel’

Thema: Ik geloof in de Voorziener

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 19 november 2017, 18.30