Handelingen 15:39 ‘Verwijdering’

ds. K.v. Meijeren, Ede

Psalm 122:1
Psalm 122:3
Schriftlezing(en) Handelingen 15:35-41; Filippenzen 4:1-7
Gezang 326:1,5 Liedboek vd Kerken
Psalm 133:1,2,3 NB
Gezang 426:1,2,5 Liedboek vd Kerken

Thema: Handelingen 15:39 ‘Verwijdering’

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 5 november 2017, 18.30