Genesis 11:1-9

Jurjen de Bruijne, Amsterdam

Zingen: Heerser over alle dingen (Opwekking 672)
Zingen: Wij blijven geloven (Op Toonhoogte 167)
Psalm 24 vers 1 en 4
Gezang 172 vers 1 en 4
Bijbelgedeelte Genesis 11:1-9
Psalm 2 vers 1,2 en 3 (nieuwe berijming)
Psalm 87 vers 1 tot 4
Gezang 249 vers 1,3 en 6

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 5 maart 2017, 10.00