Genadedroom

ds. J.H.Visser

Lied 242:1 WK Samen in de Naam van Jezus
Lied 242:2,3 WK Samen in de Naam van Jezus
Ps 42:1,3
Schriftlezing 1: Genesis 27:41 – 28:9
Ps 4:1,2,3 LB
Schriftlezing 2: Genesis 28:10-22
Kinderlied: Lied 611 WK ‘Je hoeft niet bang te zijn’ alle 3 coupletten
Gezang 487:1,2,3 LB
Ps 118:10,14

Thema: Genadedroom

Zondag 22 oktober 2017, 10.00