Ik geloof in Jezus: De Naam die redt

Zondag 3 December 2017, 18:30 avond dienst.
Voorganger: ds. J.H.Visser
Lezingen: Mattheüs 1:18-25; Handelingen 4:7-13
Thema: ‘Ik geloof in Jezus: De Naam die redt’

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Ps 130:1,4 Gez 160:1,2
LvdK ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’
Ps 103:1,2
Opwekking 420 ‘Geen andere Naam dan de Naam van Jezus’
Tijdens collecte: Myrthe de Wolff (Onze Vader)
Gezang 125:1,2,3 LvdK ‘O kom, o kom Immanuël’