Ik geloof in Christus - een titel van jewelste!

Zondag 10 December 2017, 18:30 avond dienst
Voorganger: J.H. Visser
Schriftlezing: Luk. 2:52-3:3 + 21,22 en Luk. 4:16-22
Heid. Cat. Zondag 12
Thema: Ik geloof in Christus – een titel van jewelste!

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Gz. 377: 1,5,6 (WK)
Ps. 45:1
Ps. 45:2,3 (LB)
Ps. 110:2,4,3 (WK)
Lied 378 (Opwekking, Ik wil jou van harte dienen…)