Het einde der tijden als tijdperk van de Geest

ds.B.J.v.d.Graaf, Amsterdam

Gezang 242: 1 en 2
Gezang 242: 3, 6 en 7
Psalm 25: 2 en 7
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-21
ELB 150 Ruis o Godsstroom der genade
Gezang 244: 1 en 3
Psalm 98: 1, 2 en 3 nb

Thema: Het einde der tijden als tijdperk van de Geest

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 11 juni 2017, 10.00