Een open deur!

ds. H.F. Klok, Nijkerk

Gez. 222 LbK
Ps. 149 vs 1 en 2 nb
Ps. 107 vs 1
Schriftlezing: Openbaring1 vers 9-18 (lezing uit HSV)
Ps. 66 vs 5 en 10
Prediking: tekst: Openbaring 1 vs 18b
Ps. 118 vs 7 nb
Gez. 313 vs 1, 4 en 7 LbK

Thema: Een open deur!

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 16 april 2017 (Pasen), 10.00