Een nacht van gebed...

ds. P.J.Visser

Bijbellezing: Luk. 22:39-46

Lied 342 (Evangelische liedbundel)
Ps. 85:1
Ps. 85:3
Ps. 69:1,7
Gz. 427:5,6,7,8 (Liedboek)
Gz. 176:1,3,4,5 (Liedboek)

Thema: Een nacht van gebed…

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 12 maart 2017, 10.00