De zegen voor de hielenlichter

ds. J.H. Visser

Ps 65:1,2
Lied 283:1,2,3,5 Nieuw Liedboek ‘In de veelheid van geluiden’
Psalm 139:14
Genesis 25:19-34
Ps 146:1,2,3
Romeinen 9:10-16
Lied 615 WK ‘k stel mijn vertrouwen
Gezang 482:1,3,7,8 LvdK ‘De eersten zijn de laatsten’
Psalm 33:4,8 LB

Thema: ‘De zegen voor de hielenlichter’

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 1 oktober 2017, 10.00