De wijdste cirkel

Prof. G.v.d.Brink, Waddinxveen

Gez.173:1,2,5 LvdK 1973 Ps.24:1,4,5
Ps.24:2,3
Gez.461:1,6,7 LvdK
Ps.89:8
OTH 332:1,2,3

Mt.21:1-11 en Kol.1:15-23
Tekst: Kol.1:20

Thema: De wijdste cirkel

Geven tijdens de collecte kan ook via: https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 9 april 2017, 10.00