De schaamte voorbij

ds. C.v. Andel

Gezang 477 LvdK
Psalm 72 : 1, 9
Gezang 473 : 1, 3, 5 LvdK
Schriftlezing: Handelingen 4 : 5 – 20
Psalm 67 : 1, 2
Psalm 119 : 65, 86
Evang.liedbundel 382

Thema: De schaamte voorbij

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 30 juli 2017, 10.00