Bidden om de goede weg

ds. J.H.Visser

Schriftezing: Psalm 25
Thema: Bidden om de goede weg

Gezang 299:1,2 LvdK ‘Voor alle heil’gen in heerlijkheid’
Ps 31:1,4 LvdK
Ps 25:2,3
Schriftlezing 1: Psalm 25:1-11
Ps 25:6,7
Schriftlezing 2: Psalm 25:12-22
Kinderopwekking 153 ‘Here, maak mij uw wegen bekend’
Gezang 442:1,2,4 LvdK ‘Jezus ga ons voor’
Moment van gedachtenis van overledenen
Gezang 438: 1,2,3,4,5 LvdK ‘Heer, geef mij vleugels’
Gezang 293:1,4 LvdK ‘Wat de toekomst brenge moge’

Thema: Bidden om de goede weg

Geven kan ook via https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 16 november 2017, 10.00