Bidden om gerechtigheid

ds. J.H. Visser

Ps 123:1,2
Gez 448:1,2 LvdK ‘Soms groet een licht van vreugde’
Schriftlezing 1: Psalm 10
Gez 285:1,2 LvdK ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Schriftlezing 2: Markus 15:27-34
Ps 72:1,2
Ps 10:1,6 LvdK
Gez 319:1,4,5 LvdK ‘Looft God die zegent al wat leeft’
Ps 23:1,2,3 (tijdens het Avondmaal)
Gez 459:1,5,7,8 LvdK ‘Door de nacht van strijd en zorgen’

Thema: Bidden om gerechtigheid

Zondag 29 oktober 2017, 10.00