Babel in een tijd van bubbels

ds. T. Vreugdendhil, Amsterdam

Psalm 117
Psalm 149, 1 t/m 3
LB 317
Schriftlezing: Genesis 11,1-9 (NBV)
LB 802,
LB 939,
LB 799, vers 1, 2, 3 en 6

Thema: Babel in een tijd van bubbels

Online geven? https://mijn.noorderkerk.org

Zondag 18 juni 2017, 18.30