GOD OP DE GRACHT

Onder deze noemer begint in de Noorderkerk een reeks nieuwe activiteiten, om gelovende, zoekende, twijfelende, sceptische en nieuwsgierige mensen bij elkaar te brengen rond het item ‘God’.

We starten met drie achtereenvolgende avonden, waarop twee ‘bekende’ of ‘herkenbare’ Amsterdammers in een open gesprek verhalen hoe zij God, voor het eerst óf na lang weggeweest te zijn, op het spoor kwamen. De één begon te twijfelen aan zijn ongeloof, een ander ging bewust op zoek, een derde werd plots overrompeld, een vierde raakte door allerlei twijfel heen overtuigd raakten. Ze hadden er geen direct belang bij, zaten niet in de problemen, konden zich prima redden, en toch…

Op 28 februari zijn twee acteurs te gast met heel verschillende achtergronden en verhalen, waarin geloof en twijfel, vinden en zoeken door elkaar lopen: Mark van Eeuwen en Hanna Verboom.

Op 14 maart is het gesprek met twee zestigers, Stephan Sanders (columnist/essayist en schrijver) en Ton van Brussel (oud-directeur van de Rode Hoed), die kerk en geloof ooit geruisloos achter zich lieten, maar nog niet zo lang geleden het nodige van God ontdekten.

Op 28 maart schuiven twee geesteswetenschappers aan, een bijna gepensioneerde en een net afgestudeerde, die van huis niets met God hadden maar intussen van alles met Hem kregen: Peter Roelofsma (hoogleraar psychologie) en Peter van Duyvenvoorde (docent filosofie).

Binnen de intieme ruimte van de Noorder wordt er in ‘huiskamer-setting’ over doorgepraat. Ook de aanwezigen zullen daar op bepaalde momenten bij betrokken worden. Weet je welkom en neem vooral je nieuwsgierige vriend(in) en sceptische of nieuwsgierige collega mee!

Vanaf 19.30 uur is er inloop en we starten om 20.00 uur.

De toegang is vrij, een bijdrage is welkom!

Paul Visser, pionier-predikant Noorderkerk

‘God op de gracht’ is een activiteit van ‘Huis voor de ziel’: www.huisvoordeziel.org