Bijdragen / giften

Financiën

De kerkrentmeesters beheren de algemene financiën van de Noorderkerk en geven sturing aan medewerkers en vrijwilligers van de gemeente. Zij stellen de middelen beschikbaar om kerkdiensten, missionaire en andere activiteiten mogelijk te maken.

Ook het onderhoud van Noorderkerk, wijkgebouw Hebron en de pastorie wordt verzorgd door de kerkrentmeesters. Om in de onderhoudskosten te voorzien, worden beide gebouwen regelmatig verhuurd voor onder andere muziekuitvoeringen, congressen en recepties.
Om de kerkelijke activiteiten en het onderhoud van de gebouwen mogelijk te maken, wordt jaarlijks op verschillende manieren naar financiering gezocht. Een belangrijke rol daarin speelt de Kerkbalans. Eén maal per jaar wordt deze aan gemeenteleden toegestuurd. Op de kerkbalans kunt u intekenen voor een jaarlijkse bijdrage of een éénmalige gift.

Bijdragen/giften:

Uw bijdrage kunt u rechtstreeks storten op rekening NL24RABO0333902238 ten name van: de Noorderkerk.

Vrije giften zijn ook hartelijk welkom op het bankrekeningnummer NL75INGB0005081858 t.n.v. Wijkkas Noorderkerkgemeente (Bic code INGBNL2A)

We wijzen u er graag op dat bijdragen aan de kerk als gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Contactpersonen:
kerkrentmeesters@noorderkerk.org