Wij geloven

In de Noorderkerk vormen wij een christelijke gemeenschap, die zich verbonden weet met Gods wereldwijde kerk.

Jezus Christus is het centrum van ons leven. Hij bindt ons samen en leert ons God, ons zelf en onze naaste kennen.

Omdat we geloven dat God via de Bijbel tot ieder wil spreken, ligt die opengeslagen in ons midden. Daardoor laten wij ons leiden en inspireren.

De woorden van God dagen uit tot (re)actie. Wij geven antwoord door geloof en vertrouwen, vragen en gesprek, gebed en zang, en door daden van liefde. Zo leven we voor Hem.

Wij zoeken ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. We verlangen een gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door gastvrijheid en vrede, waar het leven in zijn hoogten en diepten geleefd kan worden met God en met elkaar. We willen een gemeenschap zijn in wie Jezus Christus zichtbaar wordt. Het is ons verlangen dat een groeiend aantal mensen, van jong tot oud, in de Noorderkerk de stem van God zal herkennen en Jezus leert volgen. En willen niks liever dan steeds meer een kloppend hart worden midden in deze stad.