Knipscheer-orgel

Over het algemeen speelde het orgel een bescheiden rol in de protestantse eredienst. In het begin van de Reformatie werd orgelspel tijdens de dienst nog als niet passend beschouwd. Toch werd in de Oude Kerk al kort na de Alteratie Sweelinck als organist aangesteld. Een orgel in de Noorderkerk heeft lang op zich laten wachten, langer dan bijvoorbeeld de Westerkerk, waar aan het eind van de 17de eeuw al een orgel kwam. Pas in 1844 werd de vraag naar een orgel sterker, in een periode waarin ook andere kerkgebouwen, zoals o.a. de Oosterkerk, een orgel kregen.

In 1847 werd begonnen met het inzamelen van geld voor de aanschaf van het orgel. Timmerman G. Nijhoff was de ontwerper van de orgelkas en hij kreeg ook de opdracht het orgel te bouwen onder toezicht van architect P.J. Hamer.

H. Knipscheer ontfermde zich over het instrument. De opdracht luidde o.a.: ‘dat het hout van de beste kwaliteit, beendroog zonder spint’ en ‘alle de regerwerken zoo van het Klaviatuur als van het Registratuur en Blaasbalgen, alles rap, vlug en styerk zonder gekraak en geraas…’
In 1849 werd het orgel officieel in gebruik genomen. De blinde organist van de Oude Kerk, Jan Hendrick Christoffel te Broecke, bespeelde als eerste het orgel. De orgelmakers Knipscheer hadden al vele generaties lang orgels gebouwd in Noord- en Zuid Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Het Knipscheer-orgel in de Noorderkerk is het grootste dat door de Knipscheers is gebouwd en was ‘ouderwets’ voor zijn tijd. Een bijzonderheid is dat het centraal is opgesteld, half rond de grote kolom tegenover de kansel, zeer fraai ingepast in het interieur.

Na een grondige restauratie is op 16 september 2005 het orgel weer officieel in gebruik genomen.

849968593 Arthur Koopman is de vaste organist van de Noorderkerk. In 2015 is er een nieuwe CD verschenen van het monumentale Knipscheerorgel waarop Arthur en zijn zoon Jeroen repertoire laten horen uit de 18e, 19e en 20ste eeuw; zowel beiden apart als vierhandig.
De opbrengst van de CD komt ten bate van de Noorderkerk. De CD is te bestellen door een mailtje te sturen naar: organist@noorderkerk.org.  Als u uw naam en adres vemeldt wordt hij bij u thuis bezorgd.
De CD kost 15 euro excl verzendkosten.