“De minderheidspositie van de kerk heb ik leren aanvaarden als roeping”

Visser en Visser in gesprek ‘De minderheidspositie van de kerk heb ik leren aanvaarden als roeping’ In september 2017 krijgt de Amsterdamse Noorderkerk een tweede dominee. Dat is tamelijk uitzonderlijk in een tijd waarin grote-stadsgemeenten al blij zijn een parttime-predikant te kunnen behouden. Paul Visser, de huidige voorganger van de ‘Noorder’, krijgt de handen vrij […]

VAN DE BIJBEL MAG JE

Afgelopen weekend verscheen onderstaande column van mijn hand in de Nieuwe Koers. Toen ik die schreef, wist ik nog niet dat het thema inmiddels zo actueel is door de politieke botsing rond de formatie tussen D66 en de CU.  VAN DE BIJBEL MAG JE Het viel me op in recente publieke discussie rond ‘voltooid leven’ […]

Zelfbeheersing – 4

  Dit is de laatste week waarin we kijken naar zelfbeheersing als vrucht van de Geest. De afgelopen weken hebben we ontdekt dat we zelfbeheersing nodig hebben om de vrucht van de Geest te laten groeien, om je tong in bedwang te houden, en om je emoties niet de baas over je te laten zijn […]

Visser & Visser – twee dominees in de Jordaan

Visser & Visser – twee dominees in de Jordaan Amsterdamse Noorderkerk krijgt tweede predikant Het zal best nog verwarring gaan opleveren in de Jordaan: “Welke dominee Visser bedoelt u?” Vanaf september 2017 zijn er namelijk twee, en ze zijn niet eens familie. Samen vormen Visser & Visser een team met ieder een eigen aandachtsgebied. In […]

Zelfbeheersing – 3

Deze weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Vorige week hebben we gezien dat één van de belangrijkste zaken die we moeten beheersen onze eigen tong is. Het gaat er bij zelfbeheersing niet om dat je je emoties nooit laat zien. Gevoel is nooit verdacht in de Bijbel. […]

Zelfbeheersing – 2

Deze weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Vorige week hebben we gezien dat ook zelfbeheersing een eigenschap van God Zelf is. Als we ons doel willen halen als gelovigen hebben we zelfbeheersing nodig. Wat lees je in Spreuken 25:28 over iemand zonder zelfbeheersing? De muur is nodig. […]

Zelfbeheersing – 1

  De komende weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Weet je nog wat de eerste acht onderdelen waren? Waar moet je aan denken als je denkt aan zelfbeheersing? Wat is daarin het moeilijkst voor jou? Tot nu toe hebben we gezien dat elk onderdeel van de vrucht […]

Zachtmoedigheid – 3

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. We hebben gezien dat het kenmerk van een zachtmoedig mens is dat hij of zij het van God verwacht en niet zelf recht gaat zoeken. Het duidelijkste voorbeeld hiervan uit de Bijbel is Jezus. Hij zocht nooit zelf vergelding, maar vertrouwde zich […]

Beroep op ds. J. Visser, Antwerpen

De Kerkenraad van de Noorderkerk maakt met blijdschap bekend dat zij een beroep heeft uitgebracht op ds. Johan Visser tot wijkpredikant van de Noorderkerk te Amsterdam. Dominee Johan Visser is momenteel verbonden aan de Christusgemeente te Antwerpen. Met de missionaire rol die onze huidige wijkpredikant Paul Visser medio dit jaar op zich gaat nemen, is […]

Zachtmoedigheid – 2

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. Vorige week hebben we over Mozes gelezen. Hij was heel zachtmoedig, stond er; niemand op aarde was zo zachtmoedig als Mozes. Dat was hij oorspronkelijk niet, en dat laat weer zien hoezeer God iemand kan veranderen. Hoe zachtmoedig hij was geworden zagen […]