Vriendelijkheid – 4

De afgelopen weken hebben we gekeken naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. We hebben gezien dat er in het Grieks in Galaten 5:22 chrestotes staat, wat vaak wordt vertaald met ‘goedertierenheid’ (SV, HSV) of ‘goedheid’ (NBV). We hebben ook gezien dat de chrestotes van God betekent dat Hij niet over […]

In Godsnaam!

Onlangs verscheen van mijn hand onderstaande column in de glossy Holy! uitgegeven vanwege het 100-jarig bestaan van de ‘Bond tegen Vloeken’. In Godsnaam! Je hoort het mensen geregeld zeggen. Als hen iets hoog zit en ze hun woorden kracht bij willen zetten. God – wie dat ook zijn mag – wordt daarmee voor eigen kar […]

Vriendelijkheid – 3

Deze weken kijken we naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. In het Grieks is dat in Galaten 5:22 chrestotes, wat hier door de HSV en de NBV met ‘vriendelijkheid’ wordt vertaald. In andere teksten wordt dit woord vertaald met ‘goedheid’, ‘trouw’, of ‘goedertierenheid’. Eén van die teksten zijn we al […]

Ongelovigen leven soms bijbelser

In de Nieuwe Koers verscheen afgelopen week de onderstaande column, een Amsterdams verhaal dat het nodige te denken kan geven… Ongelovigen leven soms bijbelser Het was niet de eerste keer dat ik het hoorde, hoe nuchter ongelovigen met de moeilijke kanten van het leven omgaan. Wel drong het voor het eerst tot me door dat zij […]

Vriendelijkheid – 2

De komende weken kijken we naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. In het Grieks is dat in Galaten 5:22 chrestotes, in het Hebreeuws chesed, wat in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling meestal met ‘goedertierenheid’ wordt weergegeven, en in de NBV met ‘trouw’. In het Oude Testament staan heel veel […]

Vriendelijkheid – 1

De komende weken kijken we naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest: vriendelijkheid. Wat waren de eerste vier onderdelen ook alweer? Welke was voor jou het belangrijkst om aan te werken? Is vriendelijkheid belangrijk voor jou om aan te werken? Waarom wel of waarom niet? Wat versta je onder vriendelijkheid In de […]

Geduld – 4

De afgelopen weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is, en dat Hij dat geduld in ons wil ontwikkelen. Zijn er momenten in je leven geweest dat God ook heel veel geduld met jou had? Voor welke momenten in je leven heb jijzelf veel geduld nodig? Hoe is het de afgelopen weken […]

Geduld – 3

De afgelopen twee weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is. Hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij met het volk Israël was? En hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij nu met de mensen is, die niets van Hem willen weten? Dit grote geduld wil Hij ook in ons ontwikkelen, door […]

Geduld – 2

Deze week gaan we verder met “geduld”. Heb je de afgelopen week een situatie gehad waarin je meer geduld had kunnen gebruiken? God wil Zijn grote geduld ook in ons laten groeien. Vorige week hebben we gezien hoeveel geduld God had met het volk Israël. Waar zagen we dat ook alweer aan? Hoe is het […]

‘Jézus, meer dan een krachtterm’

Noorderkerk organiseert kerstnachtdienst ‘Er is geen naam die zoveel valt als de naam van Jezus’, zegt Paul Visser, dominee van de Noorderkerk in de Jordaan. ‘Maar mensen realiseren zich nauwelijks wie de persoon is achter die naam. Ze weten natuurlijk wel dat kerst gaat over de geboorte van Jezus, maar verder wordt zijn naam vooral […]