Liefde – 4

De afgelopen drie weken zijn we bezig geweest met het laten groeien van de vrucht die de Heilige Geest in je wil ontwikkelen. Kijk eens naar Lukas 6:43-45. Wat voor boom brengt goede vrucht voort?………………………………………………………………. Hoe kun je een boom herkennen?……………………………………………………………… En wat betekent dat als je het naar mensen vertaalt?……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. Als Gods Geest […]

Liefde – 3

Vorige week en de week ervoor hebben we 1 Korinthe 13:1-13 gelezen, over de liefde. We hebben gekeken naar de eigenschappen van liefde. Deze week gaan we in het bijzonder kijken naar de liefde van God, en wat dat betekent voor hoe wij lief zouden moeten hebben. Lees 1 Johannes 4:7-21 hardop voor jezelf voor. […]

Liefde 2

Vorige week zijn we begonnen met het eerste onderdeel van de vrucht van de Geest: liefde. We hebben gekeken naar het Griekse woord agapè voor liefde. Wat is ook alweer de speciale betekenis van dit woord? …………………………………………………………………………………………………………. We hebben 1 Korinthe 13:1-13 gelezen. Sla het nog eens op. Er is een grote lijst van wat […]

Liefde

Deze maand beginnen we met de vrucht van de Geest. In het Grieks staat hier niet vruchten (meervoud), maar vrucht (enkelvoud). Waarom is dat, denk je? ………………………………………………………………………………………………………… Het eerste onderdeel van de vrucht die genoemd wordt is liefde. In het Grieks bestaan drie woorden voor liefde. Het eerste woord is eros. Ons woord erotiek is […]

Voorbij je eigen grenzen

Kringen Noorderkerk 2016-2017 Eerste kringavond (ongeveer 20 min.): Voorbereiding Het komende jaar willen we graag gaan groeien met de hulp van de Heilige Geest, om zo voorbij onze eigen grenzen te komen en een grotere zegen te zijn voor onze omgeving. Nu weten we dat we ons heil hebben verkregen door Gods genade, door het […]

Areopagus

‘De twijfel zit bij veel gelovige tijdgenoten maar net onder de oppervlakte. En zodra ze de kop opsteekt, blijkt ze veel dieper geworteld dan men zelf vermoedde.’ Twee predikanten, Paul Visser (Amsterdam) en Kees van Ekris (Zeist), roepen deze week in het Nederlands Dagblad op tot een grondige bezinning op de innerlijke secularisatie waaraan ze […]

Het geloven beu?

In het septembernummer van de Nieuwe Koers verscheen onderstaande column. Onlangs kreeg ik een mail van een onbekende vrouw, een net-vijftiger. De inhoud was voor haar gevoel te precair om te delen met haar eigen predikant. Ze was bang zichzelf er als gelovige mee af te branden. Vandaar dat ze het mij voorlegde. Nu ben […]

Activiteiten 2016-2017

Overzicht van (missionaire) activiteiten voor het seizoen 2016-2017 De activiteiten spelen in op verschillende bewegingen: een beweging van ‘binnen’ naar ‘buiten’ en een beweging van ‘buiten’ naar ‘binnen’. In toenemende mate kom ik ‘binnen’ in contact met jongvolwassenen, die tegen de nodige vragen en twijfels aanlopen. Zij komen daardoor in een fase waarin het gevaar […]

Welkom zonder uitzondering

De Noorderkerk wil een ‘huis voor de ziel’ zijn. Een ruimte waar voor iedereen zonder onderscheid een plek is om zich te laten inspireren door God en Hem en elkaar te ontmoeten. Omdat bij de Levende iedereen welkom is. De aanslag in Orlando heeft ons geschokt vanwege het gebruikte geweld tegen LGBT-ers. Dit is volslagen ontoelaatbaar […]

God geeft vrijaf

Vakantie! Vaak denken we dat wij die uitgevonden hebben. Logisch, want een eeuw geleden was er van vakantie amper sprake. Een enkele welgestelde kon het zich veroorloven erop uit te gaan maar voor de gewone man en vrouw was dat niet weggelegd. Goed dat dit nu anders is… Toch is vakantie geen uitvinding van ons. […]