Zelfbeheersing – 2

Deze weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Vorige week hebben we gezien dat ook zelfbeheersing een eigenschap van God Zelf is. Als we ons doel willen halen als gelovigen hebben we zelfbeheersing nodig. Wat lees je in Spreuken 25:28 over iemand zonder zelfbeheersing? De muur is nodig. […]

Zelfbeheersing – 1

  De komende weken kijken we naar het negende onderdeel van de vrucht van de Geest: zelfbeheersing. Weet je nog wat de eerste acht onderdelen waren? Waar moet je aan denken als je denkt aan zelfbeheersing? Wat is daarin het moeilijkst voor jou? Tot nu toe hebben we gezien dat elk onderdeel van de vrucht […]

Zachtmoedigheid – 3

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. We hebben gezien dat het kenmerk van een zachtmoedig mens is dat hij of zij het van God verwacht en niet zelf recht gaat zoeken. Het duidelijkste voorbeeld hiervan uit de Bijbel is Jezus. Hij zocht nooit zelf vergelding, maar vertrouwde zich […]

Beroep op ds. J. Visser, Antwerpen

De Kerkenraad van de Noorderkerk maakt met blijdschap bekend dat zij een beroep heeft uitgebracht op ds. Johan Visser tot wijkpredikant van de Noorderkerk te Amsterdam. Dominee Johan Visser is momenteel verbonden aan de Christusgemeente te Antwerpen. Met de missionaire rol die onze huidige wijkpredikant Paul Visser medio dit jaar op zich gaat nemen, is […]

Zachtmoedigheid – 2

We kijken naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. Vorige week hebben we over Mozes gelezen. Hij was heel zachtmoedig, stond er; niemand op aarde was zo zachtmoedig als Mozes. Dat was hij oorspronkelijk niet, en dat laat weer zien hoezeer God iemand kan veranderen. Hoe zachtmoedig hij was geworden zagen […]

Zachtmoedigheid – 1

De komende weken kijken we naar het achtste onderdeel van de vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. Weet je nog wat de eerste zeven onderdelen waren? Aan welk onderdeel heb je het meest gehad? Waarom? Had je dat van te voren verwacht? Lees nu eerst Exodus 2:11-15a. Wie slaat één van de broeders van Mozes? (Vers […]

Vacature: Koster-beheerder (m/v) voor 36 uur per week (per november 2017)

De Noorderkerk is een christelijke gemeenschap in de Jordaan. We maken deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam. Iedere zondag komen er een paar honderd mensen bij elkaar, ouderen en jongeren. Als ‘huis voor de ziel’ willen we een plek zijn waar mensen terecht kunnen met vragen. We geloven dat God via de Bijbel tot […]

Doodzonde

Ik schreef een Paasbrief aan onze stadsgenoten om de kern van het Paasevangelie met hen te delen. Vandaag (Goede Vrijdag) werd deze in het Parool gepubliceerd DOODZONDE Beste stadsgenoten, Er moet me iets van het hart: ik vind het doodzonde, dat steeds meer mensen al minder idee hebben waar met Pasen over gaat. Terwijl er […]

Menselijk kruis in verbondenheid met getroffen kerk in Egypte

Update 17-4, reactie van Willem-Jan de Wit: Beste Paul, Graag wil ik jou en de gemeente als geheel danken voor de foto van het menselijk kruis als teken van meeleven met de kerk in Egypte. Ik zag dat via de Facebook-pagina’s van de Noorderkerkgemeente en het Reformatorisch Dagblad de foto vele tientallen keren is gedeeld […]

Geloof – 3

Dit is alweer de laatste Bijbelstudie over ‘geloof’. Vorige week heb je gelezen over geloofshelden in Hebreeën 11. Wat sprak jou het meeste aan? Op welke momenten van je leven heb jij heel veel geloof nodig gehad? Geloof is niet alleen een vrucht van de Geest, het is ook een gave van de Geest. Lees […]