Brief aan Jeroen Pauw

Op 24 november deed Jeroen Pauw in zijn talkshow een uitspraak die mij noopte tot het onderstaande schrijven, dat ik aan de redactie van het programma ‘Pauw’ verstuurd heb. Geachte redactie en geachte heer Pauw, Ik heb in de uitzending ‘Pauw’ het gesprek gevolgd dat u donderdag 24 november voerde met Wissam Feriani. Ik heb […]

Vrede – 3

De afgelopen twee weken hebben we naar twee soorten van vrede gekeken: de vrede die we vinden bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, en de vrede die het omgekeerde is van onrust. Allebei de soorten vrede vinden we in Jezus Christus. Er zijn nog meer soorten vrede. Er is ook de […]

Vrede – 2

Vorige week hebben we gezien dat we vrede hebben bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, en dat we deze vrede alleen bij Hem vinden. De wereld zal het ons juist lastig maken. Dit is de vrede die we hebben omdat we weten dat we een kind van God zijn, dankzij Jezus. […]

Vrede – 1

Deze maand gaan we verder met de derde eigenschap van de vrucht van de Geest: vrede. Tot nu toe hebben we gezien dat de eigenschappen door de Geest in ons ontwikkeld worden en verband houden met onze relatie met God. Liefde, agapè, is liefde die God ons geeft en die niet op onszelf gericht is. […]

Vreugde – 3

Vorige week hebben we gekeken naar de vreugde van God en Jezus. Nu gaan we kijken naar wat ons mensen vreugde geeft. Lees Lukas 10:1-11 en 17-20. Wat gingen de zeventig doen? Waarom keerden ze zo blij terug? Wat zegt Jezus over deze blijdschap? Wat betekent dat, dat je naam is opgetekend in de hemel? […]

Beroerd

Ik val met de deur in huis: beroerd word ik ervan. Van wat ik hoorde van een bezorgde moeder. Ze belde me boos en verdrietig op. Omdat haar kind van zeven bij een vriendje gekeken had naar een film waarin een clown, verkleed als duivel, mensen afslachtte. Boos was ze, omdat de ouders van dat […]

Vreugde – 2

Vorige week hebben we gezien dat God vreugde heeft als mensen terugkeren naar Hem. Lees nu Lukas 15:4-7. Hoe vaak komt er in deze tekst het woord “blij” of “blijdschap” voor? …………………………………………………………………………………… Waarover is er blijdschap in de hemel (vers 7)? …………………………………………………………………………………………………………… Dit is dus hetzelfde als we vorige week lazen. Wat maakt God blij?……………………. […]

Vreugde – 1

Deze maand gaan we verder met de vrucht van de Geest. Waarom spreken we ook alweer over de vrucht en niet over de vruchten? ………………………………………………………………………………………………………… Het tweede onderdeel van de vrucht die genoemd wordt is vreugde of blijdschap. Ik kies voor vreugde, omdat we dan drie woorden hebben in Galaten 5:22 die met “vr” beginnen […]

Liefde – 4

De afgelopen drie weken zijn we bezig geweest met het laten groeien van de vrucht die de Heilige Geest in je wil ontwikkelen. Kijk eens naar Lukas 6:43-45. Wat voor boom brengt goede vrucht voort?………………………………………………………………. Hoe kun je een boom herkennen?……………………………………………………………… En wat betekent dat als je het naar mensen vertaalt?……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. Als Gods Geest […]

Liefde – 3

Vorige week en de week ervoor hebben we 1 Korinthe 13:1-13 gelezen, over de liefde. We hebben gekeken naar de eigenschappen van liefde. Deze week gaan we in het bijzonder kijken naar de liefde van God, en wat dat betekent voor hoe wij lief zouden moeten hebben. Lees 1 Johannes 4:7-21 hardop voor jezelf voor. […]