Geduld – 4

De afgelopen weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is, en dat Hij dat geduld in ons wil ontwikkelen. Zijn er momenten in je leven geweest dat God ook heel veel geduld met jou had? Voor welke momenten in je leven heb jijzelf veel geduld nodig? Hoe is het de afgelopen weken […]

Geduld – 3

De afgelopen twee weken hebben we gezien hoe geduldig God met de mensen is. Hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij met het volk Israël was? En hoe hebben we gezien hoe geduldig Hij nu met de mensen is, die niets van Hem willen weten? Dit grote geduld wil Hij ook in ons ontwikkelen, door […]

Geduld – 2

Deze week gaan we verder met “geduld”. Heb je de afgelopen week een situatie gehad waarin je meer geduld had kunnen gebruiken? God wil Zijn grote geduld ook in ons laten groeien. Vorige week hebben we gezien hoeveel geduld God had met het volk Israël. Waar zagen we dat ook alweer aan? Hoe is het […]

‘Jézus, meer dan een krachtterm’

Noorderkerk organiseert kerstnachtdienst ‘Er is geen naam die zoveel valt als de naam van Jezus’, zegt Paul Visser, dominee van de Noorderkerk in de Jordaan. ‘Maar mensen realiseren zich nauwelijks wie de persoon is achter die naam. Ze weten natuurlijk wel dat kerst gaat over de geboorte van Jezus, maar verder wordt zijn naam vooral […]

Geduld

De komende weken gaan we kijken naar het vierde onderdeel van de vrucht van de Geest: geduld. Wat waren de eerste drie onderdelen ook alweer? Ben je gegroeid in één van deze onderdelen? Waar merk je dat aan? Heb je het nodig dat je geduldiger bent? Zo ja, in welke situaties? In het Grieks staat […]

Vrede – 4

De afgelopen drie weken hebben we drie soorten vrede in de Bijbel ontdekt: de vrede die we vinden bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, de vrede die het omgekeerde is van onrust, en de vrede waar God voor strijdt. Wat verwacht God nu van ons op dit gebied? Lees Mattheüs 5:1-12. […]

Brief aan Jeroen Pauw

Update, Paul Visser aan tafel bij Pauw: Op 24 november deed Jeroen Pauw in zijn talkshow een uitspraak die mij noopte tot het onderstaande schrijven, dat ik aan de redactie van het programma ‘Pauw’ verstuurd heb. Geachte redactie en geachte heer Pauw, Ik heb in de uitzending ‘Pauw’ het gesprek gevolgd dat u donderdag 24 […]

Vrede – 3

De afgelopen twee weken hebben we naar twee soorten van vrede gekeken: de vrede die we vinden bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, en de vrede die het omgekeerde is van onrust. Allebei de soorten vrede vinden we in Jezus Christus. Er zijn nog meer soorten vrede. Er is ook de […]

Vrede – 2

Vorige week hebben we gezien dat we vrede hebben bij God dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, en dat we deze vrede alleen bij Hem vinden. De wereld zal het ons juist lastig maken. Dit is de vrede die we hebben omdat we weten dat we een kind van God zijn, dankzij Jezus. […]

Vrede – 1

Deze maand gaan we verder met de derde eigenschap van de vrucht van de Geest: vrede. Tot nu toe hebben we gezien dat de eigenschappen door de Geest in ons ontwikkeld worden en verband houden met onze relatie met God. Liefde, agapè, is liefde die God ons geeft en die niet op onszelf gericht is. […]