Pasen: een dag van belijdenis en doop

Op eerste Paasdag – vanouds dé dag waarop toetreders na een periode van catechese hun geloof beleden, werden gedoopt en in de gemeente van Christus werden opgenomen – zullen rond zeventien broeders en zusters belijdenis afleggen van hun geloof en worden er vier van hen gedoopt. Daarnaast laat één van hen ook haar 1-jarig dochtertje dopen.
Een hoogtepunt… een dankpunt… en een gebedspunt.

Ieder heeft een eigen geschiedenis. Er zijn er die van jongs af opgroeiden bij het geloof en voor wie het gaandeweg al persoonlijker werd. Er zijn er die ver weg raakten, maar op hun schreden terug keerden. soms zelfs na 40 jaar. Er zijn er ook die er van huis uit niks mee hadden, maar op zoek raakten. Telkens sta ik verbaasd over Gods Geest. Hoe creatief die te werk gaat. Echt om vrolijk van te worden… !

Ik vermeld ook hier hun namen:

 Ard Blok
 Arjen van den Brink
 René Jaspers  
 Radion Kolesnik
 Christian Koopman
 Robert Kooij
 Arieke Leeuwdrent
 Liz van der Linden
 Ibrahim Maghsoud
 Nino de Nijs
 Liesbeth van Oostenbrugge
 Daphne Peelen
 Joanne Preuter
 Gerda Steenbergen
 Paul van der Veen
 Marleen de Winter
 Karin Wisse

Aansluitend op  hun belijdenis worden René Jaspers,  Ibrahim Maghsoud,  Nino de Nijs en Gerda Steenbergen gedoopt.  Ook Joa, het 1-jarig dochtertje van Liz van der Linden wordt gedoopt.

We zien uit naar een feestelijke dienst, waarin de Levende zelf in het midden is!