Activiteiten van Noorderkerk

Naast kerkdiensten en catechese biedt de Noorderkerk diverse activiteiten aan: open kerk met muziek, clubs, debatavonden, cursussen, maaltijden, etc.

Op deze pagina vindt u een overzicht in deze verdeling:

  1. algemeen
  2. ontmoeting en bezinning
  3. kennismaken met het geloof
  4. voor jongeren
  5. verdieping

Voor data kunt u de activiteitenkalender bekijken.

Kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee diensten. De morgendienst om 10:00 en de avonddienst om 18:30.

Open kerk

Elke maandagmorgen en elke zaterdagochtend is er Open Kerk. Tijdens de markturen kun je terecht in dit prachtige monument. Om daar even rond te lopen, te gaan zitten en stil te worden. Om even te praten met deze of gene. Of gewoon een kop koffie of thee te drinken.

Maandag 10.30-12.30 uur
Zaterdag 10.30-12.30

Ontmoeting en bezinning

Buurtdiner

De Noorderkerk is een echte buurtkerk geworden. Op vrijdagavond 23 november 2018 zal er weer een buurtdiner georganiseerd worden.

Schuif aan, eet gezellig mee!

Ladies high tea

Ladies High Tea is inmiddels een bekend begrip geworden in de Jordaan. Rond een buffet met zoete en hartige heerlijkheden, is er alle tijd voor ontmoeting en contact met andere vrouwen.

Paasbrunch

Op maandagmiddag 2 april 2018, tweede paasdag, werd een gezellige paasbrunch georganiseerd, voor gemeenteleden, onze Jordanese buurtbewoners en andere vrienden.

Voor vragers van ‘binnen’

Waar gaat het in Godsnaam over?

Eerlijke antwoorden op lastige vragen in 7 x 60 minuten

‘Ik heb nooit geweten dat de Geest zo verrassend op je denken inwerkt’

 ‘Het heeft me erg geholpen om te ontdekken dat God anders regeert dan ik altijd dacht’

‘Vreemd dat het nu pas tot me doordringt, terwijl ik al jaren naar de kerk ga. Maar wel mooi!’

 

Zomaar wat reacties van de ruim 40 deelnemers, die in de zomertijd van 2017 met deze open kring meededen. Alle reden om ook dit seizoen weer een nieuwe serie van 7×60 minuten te organiseren rond basale geloofsvragen. Er is aansluiting bij thema’s van vorig jaar, maar het is geen herhaling van zetten. Boeiend genoeg dus om er opnieuw bij te zijn.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor ieder die opgroeide met de bijbel en vertrouwd raakte met het geloof, maar steeds meer twijfels kreeg/krijgt. Levend in de stad, studerend of werkend in een omgeving waar vaak niks meer herinnert aan God en bijbel, wordt er geschud aan je overtuigingen en weet je soms al minder wat je ervan denken/geloven moet. Of – dat kan ook – je bent al jaar en dag betrokken bij de kerk, maar houdt je vragen waar je niet uitkomt. Dan daag ik je uit om een kleine investering te doen in je zelf/ziel en 7 x 60 minuten (of zo vaak je kunt) te reserveren. Aan de hand van een zevental belangrijke items wil ik je net even anders te denken geven. De thema’s zijn:

-Schepping en wetenschap – hoe zijn die twee te combineren?

-Beelden van God – wie is Hij echt en wat betekent dat voor ons?

-Duivel en demonen – waar gaat dat over en hoe ga je daarmee om?

-Twijfel aan God – kom je die ooit te boven en hoe dan?

-Verhoring van gebed – hoe werkt dat en hoe merk je dat?

-Een goed christen – wat is dat precies en hoe word je dat dan?

-Het laatste oordeel – waar gaat dat over en hoe kun je daar vrolijk van worden?

 

Ook als je niet direct met vragen of twijfels zit, maar deze thema’s je wel aanspreken, ben je van harte welkom om één of meerdere avonden bij te wonen. Ik zie uit naar een mooi vervolg!

Dominee Paul Visser

 

Locatie: Noorderkerk (hoofdingang)

Tijd: 20.00 – 21.00 uur (met aansluitend de mogelijkheid om na te praten bij hapje en drankje).

Data: 22 mei, 5 juni, 19 juni, 11 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober

Er is geen verplichting om alle avonden bij te wonen.

Bijbel anno NU

De Bijbel is een boeiend boek. Maar gemakkelijk leesbaar is het lang niet altijd. En wat moet je er eigenlijk mee, vandaag de dag, in je drukke bestaan. Toch raakt de boodschap van de bijbel veel meer aan ons denken, ons doen en allerlei relevante kwesties dan je vermoedt. Aan de hand van intrigerende teksten uit de Bijbel laten we ons verrassen en verrijken.
Leiding ds. Paul Visser

Data nog nader te bepalen

Voor zoekers van buiten

De bijbel op tafel

Je bent niet zo met de bijbel bekend, maar wel nieuwsgierig naar de verhalen. Dan nodig ik je uit om aan te schuiven aan de Bijbel-Tafel om een aantal van die sprekende verhalen met elkaar te lezen. Dit seizoen doen wij dat o.a. uit eerste Bijbelboek Genesis, waarin we horen over de oorsprong van ons bestaan en over de wijze waarop God met ons en wij met elkaar omgaan. Het zijn verhalen die verrassen, herkenning oproepen en sowieso veel te denken geven. In een open gesprek gaan we samen op zoek naar de betekenis van deze boeiende teksten. We komen 1 keer per maand op donderdag samen in de Driehoekskamer van 20.00 – 21.30 uur. Voor wie zin heeft is er aansluitend een borrel in een van de cafés op de Noordermarkt.

Data: donderdag 28 september, 19 oktober, 23 november, 21 december 2017 en 23 januari (dinsdag!), 22 februari, 22 maart 2018.

Geloof leren

Wil je meer te weten komen over belangrijk thema’s van de Bijbel en het christelijk geloof? In tien avonden gaan we op ontdekkingstocht en denken o.a. na over oorsprong en doel van ons bestaan, over het horen van Gods stem in je leven, over de rol van Jezus en de Heilige Geest, over schuld en vergeving, over vernieuwing van denken en doen, over je plek in de samenleving en omgang met elkaar, over de zin en zegen van bidden. Via uitleg en gesprek hopen we samen wijzer te worden. Er is de (vrijblijvende!) mogelijkheid om na deze sessies belijdenis van het geloof te doen en/of gedoopt te worden. We komen om de week op woensdag bij elkaar van 20.00 – 21.30 uur

Data: woensdag 25 oktober, 15 november, 29 november, 13 december 2017 en 10 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 21 maart en 11 april 2018

Het hart op tafel

Iedereen heeft wel vragen die net iets dieper gaan dan de oppervlakte. Ze raken aan de zin van het leven, aan wat je wel en niet kunt maken als mens en waarom dan, aan je rol in de wereld waarin je leeft, aan het lijden dat jou of anderen treft, aan al dan niet geloven, aan God. Misschien ben je zelf zo iemand en anders kom je ze vast tegen, op je werk, in je vriendenkring en familie, onder medestudenten of collega’s. Ik droom ervan met mensen aan tafel te zitten die lef hebben hun vraag eerlijk op tafel te leggen en het boeiend vinden daar open met anderen over in gesprek te gaan. Om wijzer te worden van elkaar. Lijkt het je wat, wees dan welkom en neem zo mogelijk een ander mee. We komen bij elkaar van 20.00 – 22.00 uur in de Driehoekskamer.

Data: donderdag 2 november, 14 december 2017 en 1 februari, 1 maart 2018

Zie: Het Hart op Tafel

Voor wie belijdenis wil doen

Geloof Belijden

Je bent korter of langer betrokken bij de kerk en overweegt bewust een keus te gaan maken voor God, door belijdenis te doen en/of gedoopt worden In twaalf avonden helpen we elkaar verder op de weg van het geloven. Er valt veel te ontdekken. Voel je ook vrij om mee te doen, als je nog niet weet of je belijdenis wilt doen, nog veel vragen en twijfels hebt. Het volgen van deze vorm van catechese verplicht tot niets. We komen 1x per 2 weken samen in de Driehoekskamer van 20.30 tot 22.00 uur.

Data: dinsdag 3 oktober, 17 oktober,  31 oktober, 13 november (*), 28 november, 12 december 2017 en 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart en 27 maart 2018

(*) op een maandag

Voor wie eerder belijdenis deden

Wijkkring

Deze kringen komen elke maand samen in de verschillende wijken en worden bij gemeenteleden thuis georganiseerd. Dit jaar verdiepen de kringen zich in de psalmen, aan de hand van het thema Leven in de psalmen. Op de zondag, die voorafgaat aan de kringavond, wordt er in de preek aandacht aan dit thema besteed. De eerste keer is op de startzondag, 24 september. Alle jongeren en ouderen van harte uitgenodigd om je bij een kring aan te sluiten in je regio, om elkaar als broeders en zusters in Christus te ontmoeten, je wandel met God (inclusief vragen en twijfels) te delen om samen wijzer te worden en zo vertrouwd met elkaar te raken dat je ook op andere momenten met elkaar optrekt en naar elkaar omziet.

Leerhuis

Deze kring is bedoeld voor (oudere) gemeenteleden en wordt elke tweede woensdagochtend van de maand gehouden van 10.30 – 12.00 uur. We behandelen bijbelse thema’s ter versterking van ons geloof en elkaar verder te helpen in onze wandel met God.

Data: 11 oktober, 15 november, 13 december 2017, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni 2018

Geloof Delen

Deze kring is bedoeld voor hen die korter of langer geleden belijdenis deden. Je hebt elkaar nodig om erbij te blijven en verder door te groeien. Samen gaan we in gesprek hoe het geloven functioneert in het leven van elke dag: wat verrast of verwart je, wat ervaar je als verrijkend of teleurstellend, hoe geef je er invulling en uitvoering aan in je werk en richting anderen. Inbreng van deelnemers met betrekking tot concrete thema’s is welkom! Zo oefenen wij ons in openheid en gemeenschap, om rond een open bijbel ons op te scherpen van elkaar. We komen om de week op dinsdag bij elkaar van 20.30 – 22.00 uur.

Data: dinsdag 17 oktober, 7 november, 21 november, 4 december(*), 19 december 2017 en 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart 2018.

(*) éénmalig op maandagavond

Voor jongeren

Catechese

Alle jongeren vanaf 12 jaar worden uitgenodigd – of liever: uitgedaagd – om mee te doen met de catechese. Met dat je werd gedoopt, liet God zich heel persoonlijk met je in. Bij een open Bijbel praten we over wat Hij met je leven voor heeft en hoe jij daar op door kunt. Heb jij het lef daar eerlijk over na te denken en open over door te praten? Weet je dan welkom!

Tienerclub

Tieners vanaf 12 tot 15 jaar zijn van harte welkom op de tienerclub! Om de week komen we bij elkaar in Hebron (19.15-20.45u) om elkaar te ontmoeten, bij te praten, uit de bijbel te lezen en spelletjes te doen.

De koffiebar

De koffiebar is de jeugdvereniging van de Noorderkerk. Elke vrijdagavond komen wij samen in onze eigen ruimte in Hebron. We zijn een gezellige groep jongeren in de leeftijd van 15-25 die het belangrijk en leuk vinden om met elkaar op te trekken en na te denken over het geloof.

Zoekt u een evenement dat niet in het overzicht staat? Dan bent u wellicht naar een evenement dat organiseert wordt door een partij die de Noorderkerk huurt. Bekijk de programmering.