NoorderPodium

Het NoorderPodium is een debatforum dat vanuit de Noorderkerkgemeente wordt georganiseerd. Dit forum biedt een plek voor discussie, ontmoeting en bezinning over actuele culturele, maatschappelijke en politieke thema’s. Buurtbewoners, gemeenteleden en andere Amsterdammers zijn van harte welkom tijdens deze NoorderPodium bijeenkomsten, die twee á drie keer per jaar georganiseerd worden.